ВЕЛИКИТЕ НЕЩА СА ПРОСТИ – ОТКРИЙ ГИ С РЕЙКИ! Bulgarien Bulgarien Turkish

НОВО!!!

 

 

 

 

Шеста самостоятелна изложба на Пенка Нешева 13.04-29.04.2011 и презентация на втората книга "Всичко за душата"

 

 

 

 

Тетевен, България - 11 юни 2010 г.

p  

Людвиг Поцман от Австрия направи изследване с прибора на проф. Коротков за Кирлианов анализ. Изследвани бяха енергийните картини на Пенка Нешева с пациент, който има тежко заболяване, гледа картината 30 минути. Както д-р Игнатов, така и Поцман доказа уникалния ефект от въздействието на картините.

http://www.medicalbiophysics.dir.bg/bg/kirlian_gallery.html#information_exchange
Жажда за любов – постигане на желания в любовта – „Нека огъня на любовта гори над Земята, поискаш ли я, пламък ще ти се даде, като жива вода с тръпка любов и то красива”.
   

Функционално-енергиен показател на пациента Д. И., който е измерен в проценти (%)

p  
Изключително важно е, че с друг независим научен метод се доказва положителния ефект от въздействието на картините на Пенка Нешева и подобряването на аурата на пациента. Той продължава да работи с нея и се чувства добре.
Преди въздействие на картината - 50%   След въздействие на картината - 93,3%