ВЕЛИКИТЕ НЕЩА СА ПРОСТИ – ОТКРИЙ ГИ С РЕЙКИ! Bulgarien Bulgarien Turkish

Моето разбиране – какво е  Рейки

Рейки  се връща отново на Земята, чрез доктор Микао Усуи от Япония.
Рейки е хармония от космични, духовни, земни сили и енергия, които изцеляват, дават радост, мъдрост, сила и любов. От посятото можем да пожънем успехи и здраве благословени чрез невидимата мантия, с която рейки може  да ни облече.
Като вървим по пътя, посипан от орхидеи, който ни води до храма,  се докосваме до духовните учители, които ни предсказват и помагат чрез съвети и напътствия.
Познанията които приемаме от Висшия интелект ни направляват и дават възможност да помагаме на всичко живо, и неодушевено. Чрез изчистване се подреждат неочаквано събитията за всеки, без вреда за никого.
Рейки работи на – физично,  емоционално,   умствено, психично, включително на  кармично, душевно и духовно ниво - това е РЕЙКИ.
За да не разкъсваме воала, смирено работим върху себе си, за да можем да се съхраним. Вървим и се стараем да уголемим мантията в пространството около нас, като си осигуряваме свобода, сигурност за нашата реализация.
Всеки може да активира Рейки без да има способности, защото всички ние сме едно поколение биокомпютри. Водещи моменти са: желание, свободна воля и доверие в учителя.

      Рейки – в превод означава  „свързване на Космичната със земната енергия”
Рей – Вселена, тайнствена сила, същност, висш космически разум
Ки – жизнената енергия на земята
Рейки принципи
- Само днес не се тревожи
- Само днес не се гневи
- Почитай родителите си, учителите и по-възрастните
- Изкарвай честно прехраната си
- Бъди благодарен за всичко


Преди инициация извършваме 3 подготвителни сеанси, които се явяват пречистващи и синхронизиращи енергиите на учител – ученик;
Нива на Рейки:
Първо ниво: отваряне на Рейки канала, изцеление на физическо ниво,защити
Второ ниво: работа  с енергийните символи, въздействие на разстояние, защити
Трето ниво: мастерски символ, отваря пътя на учителя
Четвърто ниво: Mастер-Рейки учител

Посвещението в Рейки е индивидуално общуване  между учител и ученик, чрез ритуал за предаване и активиране на Рейки енергията.  Груповите посвещения не са за предпочитане, защото има смесване на биополетата, каналите и кармата.

Мнения:

Това е да намериш себе си…….

  Да си повярваш, че можеш. Извисяването започва, като започнеш от себе си. Душата знае всичко, но не винаги може да промени нещата. Когато съзнанието послуша и разбере шепота на своята Душа, тогава има вдъхновение и.човек твори. Творчеството на Пенка Нешева е едно потвърждение за синхронизиране възможностите в полза на хората към по-добро. И на един човек да си дал Вяра и изцеление в своя живот, значи си  докоснал Бога в себе си. Уверено изпълнявай своята мисия и продължавай да твориш, защото това остава след нас.
С уважение:
Рейки-Мастер Георги Грозданов
град София
11.01.2012

Примери от моята работа:
Д. А. от гр. Първомай – Пациентка на 39 години бременна с трето дете, във втория месец беше инициирана в Рейки I -ва степен. За възрастта износи бебето си без проблеми. Постъпва в болницата да ражда със силни болки и отлепена плацента, при което лекарите се опасявали, че ще има риск за детето. Но тя през цялото време се е молила на висшите сили и учителите в Рейки. Лекарите са взели правилното решение раждането да е секцио спасили са детето и майката. Родило се е живо и здраво, едно хубаво момиченце, което вече е в Рейки предадено чрез майката.

Г.К. от гр. Пловдив – Работил като авиатор и в момента на изпълнение на служебния си дълг, за да не катастрофира във въздуха и да спаси негов колега е направил всичко възможно, след това е осъзнал, какво е можело да се случи и  изживял силен шок. Това е предизвикало силен стрес, болна психика и черни мисли за самообийство.Вече не практикува своята професия. Потърси моята помощ и проведохме поредица от изчистващи сеанси, пациентът пожела да го инициирам в Рейки – Резултата е – започна да мисли положително изкара курсове за масажист и в момента работи в чужбина като преодолява с лекота трудностите в живота.

Cписък на всички получили посвещение (инициация) в Рейки ученици, квалифицирани и сертифицирани от Пенка Нешева

ТРАДИЦИОННО (УСУИ) РЕЙКИ – I и II ниво
Румен Нешев – 14.01.2007; II ниво – 22.02.2009
Нешо Нешев – 15.02.2007; II ниво – 25.01.2009
Георги Колев – 17.02.2007
Павлина Камилова – 10.03.2007
Зорина Димитрова – 25.03.2007; II ниво – 05.08.2007
Петя Тодорова – 26.03.2007
Ивелина Митанова – 31.03.2007
Мария Петкова – 14.04.2007
Донка Ангелова – 25.04.2007
Теодора Генковска – 21.07.2007
Галина Узунова – 21.07.2007
Диана Петрова – 10.08.2007
Лалка Маркова – 15.08.2008
Пламен Нешев – 17.08.2008; II ниво – 01.02. 2009
Петко Делчев – 16.10.2008; II ниво – 31.05.2009
Станилия Филева – 05.11.2008
Станка Митова – 02.01.2009; II ниво – 20.05.2010
Николай Митов – 15.02.2009
Валентин Велинов – II ниво – 15.03.2009
Гергана Чанова – 17.05.2009
Мария Кадирова – 12.07.2009
Катерина Борисова – 25.10.2009
Рени Иванова – 14.11.2009
Божана Иванова – II ниво – 06.07.2010
Виолета Дудинова – 08.08.2010; II ниво – 31.10.2010
Десислава Тесгерова – 22.05.2011
Маркус Хинтергер – 30.07.2011; II ниво – 08.08.2011
Петър Иванов – II ниво – 31.07.2011
Магдалена Калева – II ниво – 09.08.2011
Надежда Стойкова – 14.08.2011
Милена Колева – II ниво – 09.09.2012
Боян Лековски – 11.09.2011; II ниво – 05.01.2012
Петя Николова – 29.10.2011; II ниво – 02.10.2012
Гергана Колева – 14.01.2012
Нели Шаламанова – 10.04. 2012
Ана Дечева – 18.04.2012
Десислава Цветкова – 28.07.2012
Зоя Цанкова – 29.07.2012
Видка Ненова – 24.07.2012
Весела Колева – 09.09.2012
Евгения Симова – 25.09.2012; II ниво – 25.09.2012
Пенка Колева – 30.10.2012
Ивелина Георгиева – 02.11.2012; II ниво – 19.07.2013
Боряна Юрукова – 17.11.2012
Петър Велев – 06.06.2013
Димитър Танев – 14.06.2013; II ниво – 28.10.2013
Слав Николов – 27.10.2013; II ниво – 21.12.2013
Ася Михова – II ниво – 21.12.2013
Пейка Петрова – 10.01.2014
Ивелина Михова – 17.04.2014; II ниво – 19.04.2014
Веска Пръмова – 24.06.2014
Лидия Георгиева – II ниво – 04.11.2014
Цветелина Алексиева – 04.12.2014
Ирина Камбурова – 12.02.2015; II ниво – 20.10.2015
Тотка Мичева – 24.02.2015
Петя Маринова – 12.03.2015; II ниво – 02.11.2016
Кристина Раева – 16.05.2015; II ниво – 02.05.2016
Кръстьо Дудинов – 25.05.2015; II ниво – 25.03.2016
Стоянка Балева – 25.08.2015
Виделинка Александрова – 17.11.2015
Иванка Раева – 28.11.2015
Зоя Чалъкова – II ниво – 20.02.2016
Стоянка Димитрова – 20.02.2016
Тотка Дишева – II ниво – 23.02.2016
Ванеса Чалъкова – 26.04.2016
Бенислава Каменарска – 23.07.2016; II ниво – 23.07.2017
Златка Баракова – 01.08.2016; II ниво – 11.11.2016
Димитър Мачев – 04.08.2016; II ниво – 12.07.2017
Анета Анчева – 17.08.2016
Невена Джунова – 17.11.2016; II ниво – 08.08.2017
Недялка Видева – II ниво – 20.02.2017
Иван Бараков – 15.07.2017

ТРАДИЦИОННО (УСУИ) РЕЙКИ – Мастер-лечители
Петко Делчев – 07.07.2010
Валентин Велинов – 28.07.2010
Магдалена Калева – 15.05.2012
Зоя Чалъкова – 19.03.2016
Златка Баракова – 07.04.2017

ТРАДИЦИОННО (УСУИ) РЕЙКИ – Мастер-учители
Магдалена Калева – 28.09.2012
Златка Баракова – 15.07.2017

КАРУНА РЕЙКИ – I и II ниво
Валентин Велинов – 08.01.2012; II ниво – 16.02.2012
Магдалена Калева – 13.01.2012
Боян Лековски – 10.07.2012; II ниво – 03.03.2013
Ася Михова – 27.09.2014; II ниво – 03.02.2015
Слав Николов – 15.01.2015; II ниво – 04.11.2015
Петя Николова – 21.02.2015
Димитър Танев – 28.02.2015
Ирина Камбурова – 16.09.2016; II ниво – 19.09.2016
Веска Пръмова – 05.10.2015