ВЕЛИКИТЕ НЕЩА СА ПРОСТИ – ОТКРИЙ ГИ С РЕЙКИ! Bulgarien Bulgarien Turkish

УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ на Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ) и международни центрове

11.10.06г. VI-та Международна конференция  в Зелен Биоцентър-филиал на НИЦМБ, Равадиново

Отляво е Кристос Рънгатчер, отдясно е Ариан Хошбоняни

Подарявам моята книга "Дъгата в моята душа" на Хошбоняни отляво и д-р Игнатов

На тази снимка се вижда енергията, която излиза от ръката ми

Конференцията в Созопол 2006г

В ляво д-р Игнатов, Дания Начкова, Пенка Нешева и Хошбоняни

Участие в V-та Международна конференция 02.2006г. – Банкя.

Участие в международна конференция  06.2007г. – Банкя. В горния десен ъгъл е Пенка Нешева до проф. д-р. Алла Куликова от Чехия и много други колеги от Русия и от други държави.

2007 год. – VII-ма Международна конференция "Човек и природа"

Първата част беше в България.

Тук бе представена книгата на д-р Игнатов - Енергийна биомедицина.

Професор Станислав Зенин - доктор на биологическите науки. Той ми направи изследване с неговата апаратура на 9 юни 2007 год.

Втората част - в Мюнхен. В центъра на доктор Ариан Хошбоняни.

Тук книгата на д-р Игнатов - Енергийна биомедицина беше издадена на немски

Моето представяне на конференцията се състоя като рисувах пред гостите.

Връчване на сертификата по съзидателна медицина

Мастер рейки Пенка Нешева, Изабела Петри от Германия, до нея са Верка Николова и Таня Христова
Обща снимка

През март 2008 се проведе среща семинар в град Тетевен с Изабела Петри, тя е член на Международния Рейки Алианц в Германия.

Колеги Рейки мастери от центъра НИЦМБ – София с Изабела Петри права в средата пред Бобевата къща в Тетевен, където се  проведе семинара.   

Пред водопада в Тетевен – От ляво на дясно Изабела Петри, д-р Игнатов, Иван Минчев, инж. Георги Грозданов, Пенка Нешева и Верка Николова.

2008 год. – VIII-ма Международна конференция "Човек и природа" - София

   
 

2009 год. – IX-а Международна конференция "Човек и природа" - София

Уинфред Прес (Германия) и Нешева

Христос Дросинакис (Германия-Гърция) и Нешева
 
Семинар с рейки мастери и лечители в град Тетевен от Германия. Научните изследвания са им извършени от д-р Игнат Игнатов, а ръководител на групата е Изабела Петри

От ляво на дясно: Верка Николова, Изабела Петри, Пенка Нешева и Ангела Целнер   Представяне на техниката ми на рисуване пред гостите
 
Семинар с рейки мастери и лечители от скандинавските държави, проведен в София и Рилския манастир. Научните изследвания са им извършени от д-р Игнат Игнатов, а ръководител на групата е Ани-Мари Рисберг

Ани-Мари Рисберг, д-р Игнатов, Нешева Обща снимка Рилски манастир

 

Дни на планинската вода и лечебния туризъм Тетевен, България - 11 юни 2012 г.

ppp pp pp pp

 

Дни на планинската вода и лечебния туризъм Тетевен, България - 11 юни 2013 г.

ppp

Откриване от зам. кмет г-н Пърлев

ppp

 

ppp

 

ppp

 

ppp ppp ppp ppp

 

Международна конференция „България – страна на здраве и дълголетие. Природата на Родопите”
Eко хотел „Здравец“ - Парк Родопите, 25 – 27 септември 2015 г.

ppp ppp ppp ppp
ppp ppp ppp ppp
ppp ppp ppp ppp